• info@uncrcpc.org

Υγιείς συμπεριφορές εκπαιδευτικών ως μέσο υγιούς ανάπτυξης των παιδιών

Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό που εκτυλίχθηκε σε νηπιαγωγείο, το “Hope For Children” CRC Policy Center καλεί γονείς, επαγγελματίες αλλά και την ευρύτερη κοινωνία να κοιτάξουμε με αναστοχαστική διάθεση στο νόημα της προσχολικής φοίτησης, με γνώμονα την προστασία αλλά και το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών.

Η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών καλλιεργείται και ενισχύεται μέσα από τα πρώτα ερεθίσματα στη ζωή τους. Ως εκ τούτου, το σχολείο ως ο δεύτερος και βασικός θεσμός κοινωνικοποίησης του ανθρώπου, αποτελεί το χώρο όπου ένα παιδί χρειάζεται να λαμβάνει πρωτίστως συναισθηματική ασφάλεια ώστε αυτό να είναι σε θέση να κτίζει υγιείς σχέσεις με τους γύρω του αλλά και να αναπτύσσει επικοινωνιακές, συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Καθοριστικό παράγοντα αποτελεί η ικανότητα των εκπαιδευτικών να ανανγωρίζουν, να κατανοούν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματα και τις ανάγκες των παιδιών. Η μη ανταπόκριση ενός ενήλικα στο συναίσθημα ή την ανάγκη που εκφράζει ένα νήπιο, μεταφέρει το μήνυμα οτι τα πιο πάνω δεν είναι σημαντικά, παρακινώντας το να περιορίσει την έκφραση του. 

Καθώς οι εκπαιδευτικοί αποτελούν πρότυπα μίμησης, καλούνται να είναι πολύ προσεκτικοί στον τρόπο διαχείρισης ιδιαίτερων καταστάσεων ή ακόμα και δικών τους δυσκολιών που προκύπτουν μέσα από την καθημερινή τους αλληλεπίδραση με τα παιδιά. Παράλληλα, η γλώσσα που χρησιμοποιείται από τους ενήλικες διαδραματίζει ζωτικής σημασίας ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών, καθώς αυτά επεξεργάζονται τις καταστάσεις που βιώνουν κυρίως μέσα από την παρατήρηση, συνεπώς η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσα από τα παραδείγματα.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι η οριοθέτηση των παιδιών και η επιβολή συνεπειών χρειάζεται να λαμβάνει χώρα βάσει υγιών τρόπων εκμάθησης. Σημαντική παράμετρο αποτελεί η εκπαίδευση των δασκάλων προσχολικής ηλικίας στις έννοιες του ασφαλούς δεσμού, της συναισθηματικής νοημοσύνης και της προστασίας.

Επισημαίνεται οτι η έκθεση ενός ανήλικου σε ψυχολογική βία με τη χρήση εκφοβιστικών ή άλλων μέσων στο σχολικό του περιβάλλον δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αποδεκτή κατάσταση, εντούτοις εκτιμάται ως ζημιογόνος παράγοντας που μπορεί να επιφέρει σοβαρές δυσκολίες στο συναισθηματικό του κόσμο, να ενισχύσει το αίσθημα φόβου, ανασφάλειας και απόρριψης.

Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί με ομάδα στόχο τους εκπαιδευτικούς, καταδεικνύουν ότι όσο υψηλότερη είναι η συναισθηματική νοημοσύνη στους ίδιους τόσο πιο αποδοτική είναι η εργασία τους, που προκύπτει κυρίως μέσα από την ενσυναίσθηση. Η ικανότητα των εκπαιδευτικών  για έλεγχο και ρύθμιση των συναισθημάτων τους, αποτελεί προστατευτική συνθήκη για τη συνδιαλλαγή και τη διάδραση με τα παιδιά.

Το σχολικό πλαίσιο χρειάζεται να αποτελεί σύστημα μέσα από το οποίο θα ανακυκλώνεται το αίσθημα της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και παιδιών, με στόχο την υγιή εξέλιξη των τελευταίων.  Αξίζει να σημειωθεί πως μέσα από την άμεση επαφή του Hope For Children τόσο με σχολικά πλαίσια όσο και με οικογένειες, φαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων αγωνίζονται καθημερινά για να καλύψουν με ασφάλεια τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών, επιδιώκοντας και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους σε ζητήματα που αφορούν την συναισθηματική τους στήριξη.

Περιστατικά βίας ενάντια στα παιδιά όπως αυτό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας είναι κατακριτέα και χρήζουν εκτενούς διερεύνησης από τους αρμόδιους φορείς. Παράλληλα, εγείρεται για ακόμα μία φορά η ανάγκη για επένδυση στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος ξεκινώντας μεταξύ άλλων από την παροχή κατάλληλης και στοχευμένης κατάρτισης και αξιολόγησης και τη διασφάλιση επαγγελματικής εποπτείας προς τους εκπαιδευτικούς.

Για περισσότερες πληροφορίες ή υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εξειδικευμένο προσωπικό του “Hope For Children” CRC Policy Center στο 22103234 ή μέσω της 24/7 διαδικτυακής πλατφόρμας του Οργανισμού στο www.uncrcpc.org.cy

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Τελευταία Νέα