• info@uncrcpc.org

Τα παιδιά συνεχίζουν να εξαφανίζονται παρά την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων. Η γραμμή βοήθειας 116 000 έχει σημαντικό ρόλο στη στήριξη παιδιών και των οικογενειών τους

Η 25η Μαΐου σηματοδοτεί την Παγκόσμια Ημέρα Εξαφανισμένων Παιδιών. Φέτος, γιορτάζουμε την ημέρα αυτή κάτω από ασυνήθιστες περιστάσεις. Τα περιοριστικά μέτρα ενάντια στην εξάπλωση του COVID-19, αυξάνουν τους κινδύνους για τα παιδιά που ζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες και οι περιορισμοί αυτοί δεν μπορούν να εμποδίσουν την εξαφάνιση τους. Σήμερα, το Missing Children Europe (MCE) παρουσιάζει τα ετήσια στοιχεία του και τα στατιστικά για το 2019,  ενθαρρύνοντας τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, ιδρύματα και τον καθένα μας, να υποστηρίξουν τις υπηρεσίες των τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας αυτές τις δύσκολες στιγμές. 

Το “Hope For Children” CRC Policy Center (HFC) σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) λειτουργεί στην Κύπρο την Ευρωπαϊκά εναρμονισμένη γραμμή 116000, σκοπός της οποίας είναι η πρόληψη και ο χειρισμός εξαφανίσεων παιδιών, η πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης για τους συγγενείς εξαφανισμένων παιδιών, καθώς και ο συντονισμός με τις αρχές και ΜΚΟ σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο. Η Κοινοπραξία έχει επίσης υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως και την Αστυνομία Κύπρου για τη λειτουργία της γραμμής βοήθειας και του μηχανισμού Child Alert. Η Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά λειτουργεί σε 24ωρη βάση.  

Το 2019, οι γραμμές 116000 για  εξαφανισμένα παιδιά σε όλη την Ευρώπη, απάντησαν σε 55.284 κλήσεις που ανταποκρίνονται σε 7582 περιπτώσεις. Η πλειονότητα νέων περιπτώσεων αφορούσε φυγές από το σπίτι με ποσοστό 55%, λίγο κάτω από το ένα τέταρτο (23%) ήταν γονικές αρπαγές και ένα μικρό μέρος των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν, πάνω από το 3%, αφορούσαν παιδιά που μεταναστεύουν (στοιχεία από την έκθεση Figure and Trends Report 2019). Το MCE προειδοποιεί ότι η τρέχουσα κρίση που προκάλεσε ο COVID-19 αυξάνει τους κινδύνους και για τις τρεις κατηγορίες. Ο HFC και ΣΠΑΒΟ συμμετέχουν ως μέλη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Missing Children Europe. 

Τα μέτρα καραντίνας που λήφθηκαν οδήγησαν σε αυξημένη ενδοοικογενειακή βία που αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου για την φυγή ενός παιδιού από το σπίτι. Οι γραμμές βοήθειας αποδεικνύουν ότι τα παιδιά φεύγουν παρά τους περιορισμούς, και αναμένεται ότι οι αριθμοί θα αυξάνονται με την άρση των μέτρων. Το κλείσιμο των συνόρων δημιούργησε νέες υποθέσεις διεθνών αρπαγών παιδιών κάτι που έχει οδηγήσει σε καθυστερήσεις στις ήδη τρέχουσες αλλά και στις νέες περιπτώσεις. Τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης περιορίζουν ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο σε υπηρεσίες φροντίδας και υποστήριξης, με κίνδυνο τον χωρισμό από  γονείς με θέματα υγείας ή τους φροντιστές τους, καθιστώντας τα πιο ευάλωτα σε εμπόρους. 

Οι υπηρεσίες της τηλεφωνικής γραμμής 116000 για εξαφανισμένα παιδιά, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση ότι όλες οι περιπτώσεις  παρακολουθούνται, και ότι όλα τα παιδιά και οι γονείς τους έχουν πρόσβαση σε ένα άτομο που θα τους ακούσει. Τώρα οι γραμμές βοήθειας δέχονται τον ίδιο ή υψηλότερο όγκο κλήσεων, με κάθε μια από αυτές να απαιτεί περισσότερο χρόνο και ανθρώπινους πόρους, καθώς οι καλούντες στερούνται και κάποιας άλλης κοινωνικής υποστήριξης. Οι  γραμμές βοηθείας  πρέπει να επενδύσουν στην τεχνολογία για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εξ αποστάσεως, και να αναπτύξουν επιλογές διαδικτυακής συνομιλίας και άλλες λειτουργίες για να διασφαλίσουν ότι όλοι έχουν ίση και ασφαλή πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας. Αυτό βάζει επιπλέον πίεση στους ήδη περιορισμένους πόρους των γραμμών. 

Το 60% των γραμμών που έλαβαν χρηματοδότηση από τοπικές και εθνικές αρχές το 2019, ανέφεραν ότι αυτή η χρηματοδότηση δεν ήταν επαρκής για να εξασφαλιστεί η παροχή των αναμενόμενων προτύπων υπηρεσίας. Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας (EECC) θέτει την ευθύνη διασφάλισης ίσης πρόσβασης και διάθεσης απαραίτητων πόρων για τη διαχείριση των γραμμών βοήθειας στα κράτη μέλη. Καθώς οι κυβερνήσεις αγωνίζονται με τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19, το Missing Children Europe εκφράζει την ανησυχία ότι τα κράτη δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σ’ αυτήν την υποχρέωση. Αναφορικά με τη λειτουργία της Γραμμής στη Κύπρο, το κόστος καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από τους ίδιους πόρους του HFC και ΣΠΑΒΟ χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε κρατική χρηματοδότηση.  

Το Missing Children Europe καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να αναλάβουν την ευθύνη και να προστατέψουν το δικαίωμα των παιδιών στην πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης, οι οποίες είναι καθοριστικές για την κοινωνία. Η υποστήριξη προς το έργο της γραμμής 116000, εξασφαλίζοντας σταθερή χρηματοδότηση και ποιότητα, είναι απαραίτητα για να δείξουμε μια ενεργή δέσμευση προς την εξασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών. 

«Όπως οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, οι εργαζόμενοι στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και η δύναμη ασφαλείας, οι λειτουργοί γραμμών βοήθειας είναι βασικοί παράγοντες στην κοινωνία."  - Maud de Boer BuquicchioΠρόεδρος του  Missing Children Europe. 

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Τελευταία Νέα