• info@uncrcpc.org

Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης: Η επένδυση στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά δεν είναι επιλογή, είναι αναγκαιότητα

Το “Hope For Children” CRC Policy Center τιμά τη Διεθνή Ημέρα Εκπαίδευσης, την οποία διακήρυξε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την 24η Ιανουαρίου για τον εορτασμό του ρόλου της εκπαίδευσης για την ειρήνη και την ανάπτυξη. Η τρίτη Διεθνής Ημέρα Εκπαίδευσης σηματοδοτείται σήμερα με θέμα «Ανάκτηση και αναζωογόνηση της εκπαίδευσης για τη γενιά του COVID-19».

«Σήμερα, 258 εκατομμύρια παιδιά και νέοι εξακολουθούν να μην πηγαίνουν στο σχολείο. 617 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι δεν μπορούν να διαβάσουν και να λύσουν βασικά μαθηματικά. Λιγότερο από το 40% των κοριτσιών στην Υποσαχάρια Αφρική ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και περίπου τέσσερα εκατομμύρια παιδιά και νέοι πρόσφυγες είναι εκτός σχολείου. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση όλων αυτών των παιδιών παραβιάζεται και είναι απαράδεκτο" (ΟΥΝΕΣΚΟ 2021).

Στο Hope For Children, ιδιαίτερα τώρα στην εποχή της πανδημίας, βλέπουμε την ανάγκη «Ανάκτησης και αναζωογόνησης της εκπαίδευσης» μέσα από την καθημερινή μας επαφή με τα άτομα και οργανισμούς που λαμβάνουν τις υπηρεσίες μας, και την ανάγκη για μια περιεκτική εκπαίδευση προσβάσιμη σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, καταγωγής ή οποιασδήποτε αναπηρίας. Καλούμε, λοιπόν, το κράτος και όλους τους αρμόδιους φορείς, να επενδύσουν στον τομέα της εκπαίδευσης ανταποκρινόμενοι στις κοινωνικές εξελίξεις και στις νέες ανάγκες που προκύπτουν με σκοπό τη παροχή κατάλληλων και ποιοτικών εκπαιδευτικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά.

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει οξύνει τις ανισότητες στην εκπαίδευση ακόμα και στην Κύπρο. Για παράδειγμα, τα παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες οικονομικά οικογένειες κινδυνεύουν πολύ περισσότερο να μείνουν εκτός εκπαίδευσης αφού πολλά από αυτά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση εξαιτίας του ότι δεν διαθέτουν ηλεκτρονική συσκευή στο σπίτι για το σκοπό αυτό. Αυτός ήταν ο λόγος που κατά τη διάρκεια του πρώτου εγκλεισμού λόγω της πανδημίας, το Hope For Children είχε προμηθεύσει με καινούριο ηλεκτρονικό εξοπλισμό πέραν των 2000 μαθητών μέσω του Υπουργείου Παιδείας, συνολικής αξίας 300,000 ευρώ.

Διαχρονικά, το Hope For Children παρέχει βιωματικά εργαστήρια και προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μερικοί από τους στόχους αυτών των προγραμμάτων είναι: προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής, ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευάλωτες ομάδες παιδιών (π.χ. παιδιά που βιώνουν κακοποίηση και εκμετάλλευση) και ενδυνάμωση των παιδιών διδάσκοντας τους τα δικαιώματά τους. Ταυτόχρονα πραγματοποιούμε στoχευμένες παρεμβάσεις για διαμόρφωση πολιτικών  που να προωθούν την εκπαίδευση και την δια βίου μάθηση.

Το Hope For Children λειτουργεί επίσης τρεις στέγες, τα «Σπίτια της Ελπίδας», για τη στέγαση και στήριξη ασυνόδευτων παιδιών υπό τη κηδεμονία της Διευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Στα παιδιά που φιλοξενούνται παρέχονται διεπιστημονικές και ολιστικές υπηρεσίες, με στόχο την κάλυψη όλων των αναγκών της καθημερινής τους ζωής, η οποία περιλαμβάνει την εκμάθηση δεξιοτήτων ζωής.

Προκειμένου οι χώρες να επιτύχουν να σπάσουν τον κύκλο της φτώχειας που αφήνει πίσω εκατομμύρια παιδιά, νέους και ενήλικες, πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και δια βίου μάθηση για όλους, χωρίς αποκλεισμούς.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Τελευταία Νέα