• info@uncrcpc.org
 • +357-22-103234

Ευκαιρίες Εργοδότησης

Θέση: Project Officer

“Hope For Children” CRC Policy Center is looking to hire a Project Officer from 01/02/2020 to 31/08/2020 (with
a possibility of renewal) at the Research & Development Division (R&D) based at the Nicosia offices.

Send your CV and cover letter to jobs@uncrcpc.org by 15/01/20, Ref: ProjectOfficer R&D

For more information on the available position please click here.


Θέση: Λειτουργοί Στήριξης

Ο Διεθνής, Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος Οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center ψάχνει για επαγγελματίες να στελεχώσουν τα πλαίσια παιδικής προστασίας ασυνόδευτων παιδιών στην Λάρνακα. Ο/η Λειτουργός στήριξης θα είναι αρμόδιος/α για τα καθημερινά καθήκοντα σχετικά με την λειτουργία της στέγης υπό την κατεύθυνση και εποπτεία της Συντονίστριας της Στέγης. 

 *Το ωράριο των λειτουργών είναι σε σύστημα βάρδια (πρωινή, απογευματινή και νυχτερινή) 

 Απαιτούμενα Προσόντα:  

 • Πτυχίο (Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας, Εκπαίδευσης ή άλλου συναφή κλάδου) 
 • Άριστη γνώση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας, τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς 
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες 
 • Άριστη γνώση Η/Υ και λογισμικού Microsoft Office 
 • Γνώσεις στον τομέα των δικαιωμάτων των παιδιών και στη προστασία ασυνόδευτων παιδιών αποτελούν πλεονέκτημα 
 • Επικοινωνιακά προσόντα και ομαδικό πνεύμα  

 Καθήκοντα:  

 Εκτέλεση του ημερήσιου προγράμματος, υπό την επίβλεψη της συντονίστριας της στέγης 

 • Μεσολάβηση για επίλυση προβλημάτων μεταξύ ενοίκων σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της στέγης 
 • Εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και εξελίξεων στον τομέα των ασυνόδευτων παιδιών, και συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, σεμινάρια κλπ 
 • Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους ένοικους, ανταπόκριση σε συγκρούσεις και ανησυχίες  με σεβασμό προς τους ενοίκους 
 • Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής προόδου των παιδιών 
 • Επίβλεψη και ενθάρρυνση ενοίκων σε σχέση με την καθαριότητα της στέγης 
 • Παρατήρηση και άμεση ανταπόκριση σε θέματα συμπεριφοράς, τήρηση των προτύπων ασφάλειας, ακρόαση και επίλυση προβλημάτων για εξασφάλιση ενός ασφαλούς και θετικού περιβάλλοντος για κάθε ένοικο 
 • Συστηματική ενημέρωση συντονιστή και επιστημονικού προσωπικού στέγης για ανάγκες των ενοίκων  
 • Καταγραφή και κάλυψη βασικών αναγκών ενοίκων (π.χ. ρουχισμός, σχολικά είδη κτλ) 
 • Συνοδεία ένοικων σε υπηρεσίες ή / και δραστηριότητες εκτός στέγης αναλόγως αναγκών (υπηρεσία ασύλου, υπηρεσία αλλοδαπών, νοσοκομείο, γραφείο εργασίας κτλ.) 
 • Χρήση οχήματος του οργανισμού με ασφάλεια κατά τη μεταφορά των ενοίκων, τήρηση των προτύπων καθαριότητας και ενημέρωση του αρμόδιου προσωπικού για θέματα συντήρησης 
 • Ανάληψη όλων των διοικητικών καθηκόντων που σχετίζονται με τα πιο πάνω καθήκοντα  

  Γενικές Υποχρεώσεις:  

Δέσμευση και προσήλωση στην αποστολή, το όραμα και τις κατευθυντήριες αρχές του “Hope For Children” CRC Policy Center. 

Συμμόρφωση με αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες εχεμύθειας  

Άσκηση καθηκόντων στο πλαίσιο των αρχών της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, χωρίς προκαταλήψεις και οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων. 

Χρήση εποπτικών συναντήσεων εποικοδομητικά και με σκοπό τη προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούμε όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο ηλ. ταχυδρομείο jobs@uncrcpc.org μέχρι 30/10/2019 ο τίτλος του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον κωδικό SO2019L