• info@uncrcpc.org

Διεθνής Ημέρα Μη-Βίας, ημέρα που αντικατοπτρίζεται στις δράσεις του Hope For Children

Η Διεθνής ημέρα Μη-Βίας γιορτάζεται στις 2 Οκτωβρίου από το 2007 και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το όραμα και την αποστολή του “Hope For Children” CRC Policy Center, και τα θεμέλια της ίδρυσης και δραστηριοποίησης του. Μέσα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, διαδίδεται το μήνυμα της μη βίας, μεταξύ άλλων μέσω της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού. Παράλληλα, το ψήφισμα του ο ΟΗΕ επιβεβαιώνει "την παγκόσμια σημασία της αρχής της μη βίας" και την επιθυμία "να εξασφαλιστεί μια κουλτούρα ειρήνης, ανεκτικότητας, κατανόησης και μη βίας". 

Ο ΟΗΕ αναγνωρίζει μια φιλοσοφική σχέση μεταξύ των αρχών  των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην καθολική δήλωση και εκείνων που  χρησιμοποίησε ο Μαχάτμα Γκάντι μέσα από τον αγώνα του και την καθοριστική συνεισφορά του στην ανθρωπότητα, με αφορμή την ημέρα γέννησης του, την 2η Οκτωβρίου.  

Αναλυτικότερα, η αρχή της μη-βίας, γνωστή και ως μη-βίαιη αντίσταση, απορρίπτει τη χρήση σωματικής βίας για την επίτευξη κοινωνικής ή/και πολιτικής αλλαγής. Πολλές ομάδες σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν αυτήν τη μέθοδο σε εκστρατείες κοινωνικής δικαιοσύνης. Ωστόσο, η ημέρα αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην πολιτικοκοινωνική βία αλλά σε όλες τις πιθανές μορφές εκδήλωσης της, είτε αυτή εκδηλώνεται ευρέως στο κοινωνικό πλαίσιο, είτε ακόμη στο οικογενειακό πλαίσιο.  

Το Hope for Children, με ενεργό δράση στην προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού ασχολείται με την χάραξη πολιτικής και τη δημιουργία ενός πιο υγιούς και ευνοϊκού κοινωνικο-οικογενειακού περιβάλλοντος για τα παιδιά. Στα πλαίσια αυτά, το "Hope For Children" CRC Policy Center διατηρεί Καθεστώς Παρατηρητή της Επιτροπής Λαζαρότε του Συμβουλίου της Ευρώπης, παραμένει Συνεργάτης του Συμβουλίου της Ευρώπης στην εκστρατεία «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» και αποτελεί το Εθνικό σημείο για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης Ανηλίκων (European Juvenile Justice Observatory). 

Στην πλούσια δράση του Οργανισμού περιλαμβάνεται η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εξαφανισμένων Παιδιών στην Ευρώπη (Missing Children Europe), στην Πλατφόρμα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων  (Fundamental Rights Platform- FRP) καθώς και η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκού Δίκτυο PROMISE Barnahus Network για το οποίο αποτελεί και ιδρυτικό μέλος. 

Ενισχύοντας τη δράση του κατά της βίας ενάντια στα παιδιά, το 2017 το Hope For Children και το National Children’s Advocacy Center των  ΗΠΑ, υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας με στόχο το χειρισμό της βίας ενάντια στα παιδιά. Η συνεργασία αυτή, στοχεύει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, καθώς και την εφαρμογή κοινών δράσεων στο πλαίσιο της πρόληψης, της παρέμβασης και της αποκατάστασης σε περιπτώσεις βίας εναντίον των παιδιών.  

Παράλληλα, ο Οργανισμός παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής, κοινωνικής και νομικής στήριξης σε παιδιά που έχουν υποστεί βία, και λειτουργεί Γραμμές στήριξης όπου τα παιδιά και οι οικογένειες μπορούν να απευθυνθούν για συμβουλευτική και καθοδήγηση. 

Τέλος, εστιάζοντας στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  για έρευνα, εκπαίδευση επαγγελματιών και χάραξη πολιτικής σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών, ο Οργανισμός εφαρμόζει Προγράμματα όπως: 

  • BASE: για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για γυναίκες και παιδιά με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο, φιλικές προς τα παιδιά σε περιπτώσεις σεξουαλικής και έμφυλης βίας 
  • Attract+: Αποτελεί μια διεθνή συνεργασία όπου, μέσα από νέες τεχνολογίες για εκπαίδευση επαγγελματιών σχετικά με την εμπορία προσώπων, αποσκοπεί στην προώθηση, ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων των επαγγελματιών στον προσδιορισμό, υποστήριξη και προστασία των θυμάτων τέτοιων πράξεων . 
  • KEEP ME SAFE: με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης των νέων από νέους για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης 
  • PROMISE: για τη δημιουργία και προώθηση του μοντέλου Barnahus (Σπίτι του Παιδιού) με την παροχή αναγκαίων υπηρεσιών, κάτω από την ίδια στέγη κατά τη διαχείριση περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών 

Όπως δήλωσε ο ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού κ. Joseph Borghese,   «Το έργο μας εδώ και 12 χρόνια είναι η δημιουργία ενός παιδοκεντρικού συστήματος στο οποίο το κάθε παιδί να μπορεί να βρει την ασφάλεια, προστασία, στήριξη και καθοδήγηση που χρειάζεται, όντας θύμα οποιασδήποτε μορφής βίας». 

Με την ευκαιρία του εορτασμού αυτού, το Hope For Children καταδικάζει κάθε μορφή βίας προς τα παιδιά και δεσμεύεται να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες στήριξης και αποκαταστάσεις σε όλα τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τις δράσεις του Οργανισμού, μπορείτε να επικοινωνείτε καλώντας στο 1466 ή μέσω της 24/7 διαδικτυακής πλατφόρμας του Οργανισμού στο www.uncrcpc.org.cy.  

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Τελευταία Νέα